خانم جبریا دبیر کمیته روابط بین‌المللی پارلمان آلبانی سخنان خود را با تبریک عید نوروز به خانم رجوی و حاضران شروع کرد.
وی گفت: بسیار افتخار می‌کنم که اینجا به همراه شما نوروز را جشن می‌گیرم.  خوشحالم که همه شما مجاهدین به آلبانی آمدید. از ادی راما نخست‌وزیر و اعضای دولت و اعضای اپوزیسیون  تشکر می‌کنم به‌خاطر همه تلاشهایی که برای انتقال مجاهدین انجام دادند. من سالهای زیادی یک فعال حقوق بشر بودم و بخشی از عمر خودم را در دوران دیکتاتوری گذراندم و می‌دانم که وقتی حقوق بشر نقض می‌شود چه معنایی دارد.  آرزو می‌کنم که سال جدید و نوروز جدید آرزوهای مردم ایران محقق شود. شما اکنون بخشی از سرزمین آلبانی هستید. شما برادران و خواهران ما هستید و ما بسیار خشنود هستیم که در آلبانی حضور دارید. امیدوارم به‌زودی در ایران باشید.