نابودی تأسیسات شیمیایی دیکتاتور سوریه یک اقدام ضروری برای پایان فاجعه در سوریه است  
 و باید با اخراج کامل پاسداران و شبه‌نظامیان مزدورشان از سراسر منطقه تکمیل شود
هدف قرار دادن مراکز و تأسیسات تولید و نگهداری سلاحهای مرگبار شیمیایی دیکتاتور بیرحم سوریه و از کار انداختن ماشین جنگی این رژیم، یک اقدام ضروری برای پایان دادن به فاجعه تاریخی سوریه است که 7سال است بیش از 500هزار کشته در میان کودکان و زنان و مردان بیگناه و بی‌دفاع به‌جای گذاشته و نیمی از مردم این کشور را آواره کرده و دامنه آن بسا فراتر از مرزهای این کشور رفته است.
این اقدام که خواست مبرم همه مردم و آزادیخواهان سوریه و دیگر کشورهای منطقه است باید با بیرون انداختن رژیم ضدبشری آخوندی و پاسداران و مزدورانش از سوریه و یمن و عراق و دیگر کشورهای منطقه تکمیل شود. رژیمی که عامل اصلی بقای بشار اسد و منشأ اصلی تروریسم و افراطی‌گری و جنگ افروزی در خاورمیانه و بخشهای وسیعی از جهان است.
سیاست مماشات با فاشیسم دینی حاکم باعث شد که این رژیم بدون پرداخت هیچ قیمتی جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در داخل و خارج ایران را به‌ نحو بی‌سابقه‌يی افزایش دهد. زمان پایان دادن قطعی به مماشات و چشم‌پوشی در مقابل این جنایات که نقض آشکار قوانین و معیارهای شناخته شده بین‌المللی است فرا رسیده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
25فروردین 1397(14آوریل 2018)